Bez kategorii

XV Memoriał Henryk Jerzyka i Pawła Idczaka lotnisko MICHAŁKÓW

Zapraszamy na kolejny Już XV Memoriał H Jerzyka i P.Idczaka.

BIULETYN NO.1

Jak co roku będą Państwo mieli okazję zobaczyć najlepszych zawodników z Polski i zagranicy oraz ich piękne modele
W tym roku wracamy do rywalizacji MIĘDZYNARODOWEJ oraz Europa Star Cup !
KONKURENCJE :
Zawody zostaną rozegrane w kategoriach:
F4C, F4H, F4G według regulaminów FAI –
ESC w/g regulaminu DMFV
ORGANIZATOR:
Aeroklub Ostrowski – Sekcja Modelarska Aeroklubu Ostrowskiego
MIEJSCE:
Lotnisko W Michalkowie
www.michalkow.pl
DATA:
02-04 CZERWIEC 2023
SPONSORZY:
@Paweł Rajski – Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Aeroklub Ostrowski – www.michalkow.pl
ImagoArt – www.imagoart.pl
Ol-Pen Model, www.modelarski.com

PROGRAM ZAWODÓW:
02.06.2023 – PIĄTEK
TRENING W GODZINACH UZGODNIONYCH Z ORGANIZATOREM
12.00 – 18.00 rejestracja zawodników
14.00 – 21.00 OCENA STATYCZNA

03.06.2023 – SOBOTA
10.00 – 19.00 – I i II KOLEJKA LOTÓW

04.06.2023 – NIEDZIELA
9.00 – 16.00 – 3 KOLEJKA LOTÓW
o.k. 17.00– ZAKOŃCZENIE

Po zamknięciu zgłoszeń zostaną wprowadzone kosmetyczne zmiany dostosowujące program do ilości zawodników.

We invite you to the next 15th Memorial of H Jerzyk and P.Idczak.
As every year, you will have the opportunity to see the best competitors from Poland and abroad and their beautiful RC models
This year we are back to the INTERNATIONAL competition and the Europa Star Cup!
COMPETITIONS:
The competition will be held in the following categories:
F4C, F4H, F4G according to FAI regulations –
ESC according to DMFV regulations
ORGANIZER:
Aeroclub Ostrowski – Modeling Section of the Aeroclub Ostrowski
PLACE:
Michalków airport

COMPETITION PROGRAMME:
02/06/2023 – FRIDAY
TRAINING IN HOURS AGREED WITH THE ORGANIZER
12.00 – 18.00 registration of competitors
14.00 – 21.00 STATIC EVALUATION

03/06/2023 – SATURDAY
10.00 – 19.00 – 1st and 2nd round of flights

04/06/2023 – SUNDAY
9.00 – 16.00 – 3rd QUEUE OF FLIGHTS
Approx. 17.00- CLOSING

After closing the applications, cosmetic changes will be made to adjust the program to the number of competitors.