Polityka prywatności sklepu internetowego działającego pod witryną modelarski.com

Niniejsza polityka prywatności określa rodzaj informacji, które za pośrednictwem niniejszego serwisu gromadzi Sklep Internetowy oraz, jakiego rodzaju kroki są podejmowane, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji naszych Klientów. Jeśli nie zgadzają się Państwo z prezentowaną polityką prywatności, nie powinni Państwo korzystać ze Sklepu.

Informacje ogólne:

Zaznaczamy, że aby możliwe było skorzystanie z niektórych funkcji dostępnych na stronie Sklepu Internetowego oraz aby dokonać zakupu towarów z oferty Sklepu, konieczne będzie podanie informacji, które umożliwią identyfikację, takich jak: adres e-mail, imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu („dane osobowe”) na niektórych poziomach serwisu. Z tego względu należy wyrazić jednoznaczną zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w niniejszej polityce prywatności.

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych oraz innych informacji dotyczących użytkownika:

Przekazywane przez Państwa dane osobowe oraz inne ewentualne informacje chronione są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dane osobowe są zapisywane i przetwarzane przez Sklep Internetowy oraz wykorzystywane w realizacji zamówień dokonywanych w naszym Sklepie. W wypadku rejestracji Użytkownika, dane są przechowywane wyłącznie w celach rejestracji sprzedaży oraz w celu ułatwienia procedury zakupu kolejnych towarów za pośrednictwem Sklepu, do czego Państwa gorąco zapraszamy.

Istnieje możliwość zapisanie się do Newslettera. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania od nas informacji marketingowych – informacje te zgromadzimy i będziemy przechowywać. Informacje te umożliwiają nam spełnienie Państwa prośby związanej z otrzymywaniem informacji marketingowych. Informacje będą przechowywane w możliwie jak najbezpieczniejszy sposób i w odpowiednio zabezpieczonym miejscu tak długo, jak Sklep Internetowy będzie je wykorzystywał do kontaktu z Państwem. Usunięcie lub poprawa danych z naszego rejestru będzie możliwe w każdym czasie i nie będzie obwarowane żadnymi dodatkowymi warunkami. Usunięcie części lub wszystkich danych z naszego rejestru jak również ich modyfikacja jest możliwa poprzez zgłoszenie żądania bezpośredniego w formie pisemnej lub elektronicznej z wykorzystaniem danych kontaktowych Sklepu.

Sklep Internetowy zbiera także anonimowe informacje, które nie dotyczą osób, a mają związek z korzystaniem z serwisu. Informacje te zbierane są sumarycznie i wykorzystywane jedynie do celów wewnętrznych, aby poprawić jakość zarówno naszych usług, jak i ułatwić Państwu korzystanie z serwisu. Sklep Internetowy nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia i serwis nie jest dla nich przeznaczony. Zalecamy rodzicom oraz opiekunom czynne zainteresowanie aktywnością dzieci w Internecie.

Przekazywanie danych osobowych:

Sklep Internetowy nie będzie przekazywał danych osobowych podanych w serwisie osobom trzecim, z wyjątkiem następujących sytuacji:

  1. za Państwa zgodą;
  2. jeśli jest to konieczne z punktu widzenia prawa lub nakazu odpowiednich władz;
  3. w celu ochrony praw lub własności Sklepu Internetowego;
  4. w celu zapewnienia osobistego bezpieczeństwa użytkownikom serwisu;

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z odpowiednimi władzami, jeśli zostaną zauważone działania, które mogą być uznane za nielegalne w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Ciasteczka:

  1. Sklep może wykorzystywać technologię tzw. „ciasteczek”. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi zawierającymi informacje przechowywane na Państwa komputerze po odwiedzeniu przez Państwa strony internetowej. Wykorzystywane są one do wprowadzania dodatkowych funkcjonalności oraz pomagają nam analizować ruch w serwisie. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek: pierwszy używany jest do „zapamiętywania” takich informacji, jak Państwa nazwa użytkownika i hasło, które są przechowywane w Państwa komputerze tak długo, jak pozostają państwo zalogowani w usłudze abonenckiej. Jeśli nie korzystają Państwo z funkcji „W przyszłości nie pytaj mnie o moją nazwę użytkownika i hasło”, tego typu ciasteczka nie będą przechowywane w Państwa komputerze.
  2. Drugi rodzaj ciasteczek to ciasteczka sesji. Podczas Państwa wizyty na stronie ciasteczka te są tymczasowo przechowywane w pamięci Państwa komputera. Ciasteczka sesji nie pozostają w pamięci Państwa komputera i zazwyczaj znikają, gdy zamkną Państwo swoją przeglądarkę.

Jeśli nie chcą państwo akceptować wykorzystywanych Sklep Internetowy ciasteczek, większość przeglądarek umożliwia taką konfigurację ustawień, która pozwoli na ich odrzucanie. Jednakże może to ograniczyć funkcjonalność Sklepu Internetowego.

Pozostałe:

Sklep Internetowy zobowiązuje się podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia dokładności, kompletności oraz aktualności gromadzonych danych osobowych. Jednakże są Państwo zobowiązani do podania dokładnych, kompletnych i aktualnych danych osobowych w momencie, gdy je Państwo przekazują. Jeżeli zauważą Państwo, że Państwa dane osobowe zgromadzone przez Sklep nie są dokładne, kompletne i aktualne, na Państwa prośbę podejmiemy kroki mające na celu ich uzupełnienie.

Bezpieczeństwo:

Sklep Internetowy zapewnia, iż będzie zwracał szczególną uwagę na kwestie związane z utrzymaniem bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz na ograniczenie niepowołanego dostępu poprzez wykorzystanie możliwie jak najlepszych technologii oraz wewnętrznych procedur.

Inne strony internetowe:

Serwis Sklepu Internetowego może zawierać łącza kierujące do stron osób trzecich. Sklep Internetowy nie sprawuje kontroli i nie bierze odpowiedzialności za treść oraz politykę prywatności na stronach osób trzecich, do których łącza mogą znajdować się w serwisie. Tego typu strony internetowe mogą umieszczać własne ciasteczka w Państwa komputerze lub stosować inne metody gromadzenia i przetwarzania informacji osobowych. Przed skorzystaniem ze stron internetowych należących do osób trzecich zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności.