Właścicielem serwisu internetowego www.modelarski.com jest firma :Ol-Pen Model Radosław Oleksyul.Poniatowskiego 963-430 Odolanówtel.62 7332255, 606197880e-mail: sklep@modelarski.com

Firma Ol- Pen Model Radosław Oleksy zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej Miasta i Gminy Odolanów
nr ewidencyjny : 976, oraz w GUS pod numerem 250725821.

Sklep oferujący sprzedaż stacjonarną znajduje się pod adresem :Ol-Pen Model Radosław Oleksyul.Poniatowskiego 963-430 Odolanówtel.62 7332255, 606197880

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI – BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Podane przez Kupującego podczas rejestracji dane są wykorzystywane jedynie na użytek wewnętrzny Ol-Pen Model / www.modelarski.com w celach ewidencji sprzedaży i kontaktu z Kupującym. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

1.2. Ochrona danych Kupującego jest dla nas bardzo ważna i zapewniamy, że nie trafią one w niepowołane ręce.
Wszelkie dane osobowe użytkowników zamieszczone w serwisie chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

1.3 Informujemy, że Administratorem danych jest Firma Ol-Pen Model Radosław Oleksy ul. Poniatowskiego 9, 63-430 Odolanów. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych podanych w procesie realizacji zamówienia oraz ich modyfikacji.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Zamówienia poprzez sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2.2 Zamówienia przyjmowane są również e-mailem na adres: sklep@modelarski.com lub telefonicznie 62 7332255 w godzinach działalności firmy od godziny 10:00 do godziny 18:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach 10:00 – 14:00 – godziny pracy mogą zostać tymczasowo zmienione bez zmian regulaminu.

2.3 Fotografia produktu umieszczona przy widoku produktu, może różnić się od oryginalnej. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

2.4 Cena znajdująca się obok produktu jest ceną brutto (obejmuje podatek VAT). Cena ta nie obejmuje kosztów przesyłki.

2.5 Koszty przesyłki obciążają Kupującego, są naliczane automatycznie przez system i zsumowane z ceną produktu, a do wglądu w dziale „Transport”.

2.6 Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, oraz Poczty Polskiej. Firmę przewozową wybiera Kupujący.

2.7 Termin realizacji zamówienia wynosi od 24 h do 5 dni roboczych i liczony jest – w zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności i formy zamówienia :

 1. przelewem- od dnia dokonania przez bank stosownego zapisu na rachunku bankowym Sprzedawcy ,
 2. „za pobraniem.”od momentu złożenia zamówienia.
 3. realizacja zamówień z artykułami „Dostępny pod zamówienie” jest uzależniona od czasu potrzebnego na sprowadzenie tego artykułu – klient jest niezwłocznie informowany o czasie oczekiwania na produkt sprowadzany „Pod zamówienie” .

(Większość zamówień realizowana jest tego samego dnia i dokładamy wszelkich starań, żeby tak pozostało.)

2.8 Klient po złożeniu zamówienia, otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość. Powiadomienie jest dostarczone przez e-mail na adres podany w procesie składania zamówienia.

2.9 W przypadku braku danej ilości produktu kupujący zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.

2.10 Możliwe są trzy formy zapłaty:

 • przedpłata ceny produktu oraz kosztów przesyłki na numer rachunku bankowego Sprzedawcy – informacja o kwocie do wpłaty jest widoczna po zaznaczeniu typu zapłaty i wysyłki, oraz potwierdzana w e-mail
 • pobranie – zapłata wartości towarów i kosztów przesyłki do rąk listonosza / kuriera
 • przedpłata za pośrednictwem jednej z wielu opcji płatności internetowych, lub płatność kartą kredytową.

2.11 Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwy kontakt i potwierdzenie zamówienia.

2.12 Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

2.13 Zamówienia, złożone w opcji „bez konta” których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni będą anulowane.

2.14 Firma Ol-Pen Model wystawia faktury VAT, aby otrzymać fakturę należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia, w innym przypadku wystawiony zostanie paragon.

2.15 Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Ol-Pen Model nie będą przyjmowane- chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

2.16 Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć i opisów produktów oraz artykułów ze sklepu www.modelarski.com jest zabronione.

2.17 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają szczególnych uprawnień konsumentów, przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2.18 W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. ZWROTY I REKLAMACJE

Jesteśmy przekonani, że oferowane przez nas produkty i usługi są najwyżej jakości, jednak w trosce o pełną satysfakcję z zakupów oferujemy Państwu pełną pomoc w przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru, pojawienia się konieczności zapewnienia serwisu lub zgłoszenia reklamacji.

Zwroty

3.1. Klient-konsument może zwrócić towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki, składając pisemne oświadczenie na adres:Ol-Pen Model Radosław Oleksyul.Poniatowskiego 9, 63-430 Odolanów

lub elektronicznie na adres e-mail sklep@modelarski.com

W przypadku skorzystania z tego prawa wraz z towarem należy dostarczyć PARAGON lub FAKTURĘ potwierdzającą zakup.

3.2. W przypadku realizacji zamówienia z fakturą VAT, zwrot towaru jest niemożliwy. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem. Zgodnie z art. 22 z indeksem 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.3. Dane które należy przesłać do firmy w przypadku chęci odstąpienia od umowy:

 • Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy, dostawy następujących rzeczy :
 • Data zawarcia umowy
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

3.4 Odsyłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania i powinien być dostarczony w fabrycznym, nienaruszonym opakowaniu (jeśli takowe występuje) oraz zawierać wszystkie występujące w zestawie akcesoria.

3.5 Jeżeli klient zakupił nośniki zawierające nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, które zostały dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, to w momencie otwarcia tego opakowania konsument traci uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

3.6 Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych „za pobraniem”.

3.7

 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeśli Kupujący zdecyduje się zwrócić wszystkie zamówione w ramach jednego zamówienia produkty, wówczas zwrócone zostaną mu również poniesione koszty transportu. Jeśli Kupujący zwróci jedynie część z zamówionych w ramach jednego zamówienia produktów, zostanie zwrócona jedynie równowartość zwracanych produktów.
 • Przelew zwrotny, pod warunkiem spełnienia powyższych warunków zostanie wykonany maksymalnie w ciągu 14 dni. W przypadku naruszenia któregoś z powyższych warunków odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru, przesyłka zostanie odesłana z powrotem do Klienta na jego koszt.
 • W przypadku odstąpienia od umowy przy zakupie poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient ponosi całkowite koszty odsyłki towaru. 
 • Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych „za pobraniem”.

3.8 Formularz zwrotu w załączniku: pobierz formularz zwrotu

Reklamacje

Gwarancja

 1. Każdy produkt zakupiony w Ol-Pen Model jest fabrycznie nowy i objęty gwarancją.
 2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc do daty zakupu produktu, o ile na produkcie nie oznaczono inaczej.
 3. Czas realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych licząc od daty dostarczenia produktu do siedziby firmy Ol-Pen Model W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy u producenta zagranicznego, czas realizacji może być przedłużony o 30 dni.
 4. Reklamacji podlegają jedynie wady ukryte – powstałe z winy producenta.
 5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z:

  1. uszkodzeń mechanicznych,
  2. uszkodzeń termicznych,
  3. uszkodzeń chemicznych,
  4. uszkodzeń w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu jak też niewłaściwej konserwacji czy eksploatacji,
  5. uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcją i zasadami bezpieczeństwa (w szczególności przy instalacji czy naprawach),
  6. uszkodzeń spowodowanych dokonanymi przez użytkownika przeróbkami,
  7. naturalnego zużywania się produktu,
  8. celowego uszkodzenia przez użytkownika,
  9. rozbicia modelu,
  10. uszkodzenia części eksploatacyjnych,
  11. poddanie produktów, (nie będących do tego dostosowane) działaniu wody,
  12. zgubienia części,
  13. zerwanie plomb gwarancyjnych powoduje utratę gwarancji

3.15. Załącznik: pobierz formularz reklamacji

4. Postanowienia końcowe

4.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4.2 Firma Ol-Pen Model Radosław Oleksy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o każdej następczej zmianie postanowień niniejszego regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej sklepu

 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
  sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie
  zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
  żadnymi kosztami.
 • Jeśli Kupujący zdecyduje się zwrócić wszystkie zamówione w ramach
  jednego zamówienia produkty, wówczas zwrócone zostaną mu również
  poniesione koszty transportu. Jeśli Kupujący zwróci jedynie część z
  zamówionych w ramach jednego zamówienia produktów, zostanie zwrócona
  jedynie równowartość zwracanych produktów.
 • Przelew zwrotny, pod warunkiem spełnienia powyższych warunków
  zostanie wykonany maksymalnie w ciągu 14 dni. W przypadku naruszenia
  któregoś z powyższych warunków odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru,
  przesyłka zostanie odesłana z powrotem do Klienta na jego koszt.
 • W przypadku odstąpienia od umowy przy zakupie poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient ponosi całkowite koszty odsyłki towaru. 
 • Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych „za pobraniem”.