Jesteśmy przekonani, że oferowane przez nas produkty i usługi są najwyżej jakości, jednak w trosce o pełną satysfakcję z zakupów oferujemy Państwu pełną pomoc w przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru, pojawienia się konieczności zapewnienia serwisu lub zgłoszenia reklamacji.

Zwroty

3.1. Klient-konsument może zwrócić towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki, składając pisemne oświadczenie na adres:Ol-Pen Model Radosław Oleksy ul.Poniatowskiego 9, 63-430 Odolanów

lub elektronicznie na adres e-mail sklep@modelarski.com

W przypadku skorzystania z tego prawa wraz z towarem należy dostarczyć PARAGON lub FAKTURĘ potwierdzającą zakup.

3.2. W przypadku realizacji zamówienia z fakturą VAT, zwrot towaru jest niemożliwy. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem. Zgodnie z art. 22 z indeksem 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.3. Dane które należy przesłać do firmy w przypadku chęci odstąpienia od umowy:

 • Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy, dostawy następujących rzeczy :
 • Data zawarcia umowy
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

3.4 Odsyłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania i powinien być dostarczony w fabrycznym, nienaruszonym opakowaniu (jeśli takowe występuje) oraz zawierać wszystkie występujące w zestawie akcesoria.

3.5 Jeżeli klient zakupił nośniki zawierające nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, które zostały dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, to w momencie otwarcia tego opakowania konsument traci uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

3.6 Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych „za pobraniem”.

3.7 Przelew zwrotny, pod warunkiem spełnienia powyższych warunków nastąpi na wskazane konto bankowe w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zwracanego zamówienia. W przypadku naruszenia któregoś z powyższych warunków odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru, przesyłka zostanie odesłana z powrotem do Klienta na jego koszt.

3.8 W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

3.9 Formularz zwrotu w załączniku: pobierz formularz zwrotu

Gwarancja

 1. Każdy produkt zakupiony w Ol-Pen Model jest fabrycznie nowy i objęty gwarancją.
 2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc do daty zakupu produktu, o ile na produkcie nie oznaczono inaczej.
 3. Czas realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych licząc od daty dostarczenia produktu do siedziby firmy Ol-Pen Model W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy u producenta zagranicznego, czas realizacji może być przedłużony o 30 dni.
 4. Reklamacji podlegają jedynie wady ukryte – powstałe z winy producenta.
 5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z:
  1. uszkodzeń mechanicznych,
  2. uszkodzeń termicznych,
  3. uszkodzeń chemicznych,
  4. uszkodzeń w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu jak też niewłaściwej konserwacji czy eksploatacji,
  5. uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcją i zasadami bezpieczeństwa (w szczególności przy instalacji czy naprawach),
  6. uszkodzeń spowodowanych dokonanymi przez użytkownika przeróbkami,
  7. naturalnego zużywania się produktu,
  8. celowego uszkodzenia przez użytkownika,
  9. rozbicia modelu,
  10. uszkodzenia części eksploatacyjnych,
  11. poddanie produktów, (nie będących do tego dostosowane) działaniu wody,
  12. zgubienia części,
  13. zerwanie plomb gwarancyjnych powoduje utratę gwarancji

3.15. Załącznik: pobierz formularz reklamacji