Żywica epidian 53 200g+Z1

22.90 

Na stanie

Brand:

Opis

Zestaw zawiera: Żywica Epidian 53 200g + Utwardzacz Z-1-30g

Sposób mieszania: Mieszać w szklanym lub plastikowym naczyniu w proporcji: 10 części wagowych żywicy i 1 część wagowa utwardzacza, lub objętościowo 8 części żywicy i 1 część utwardzacza. Należy bardzo dokładnie wymieszać żywicę z utwardzaczem w ilości potrzebnej do użycia.
Mieszaninę należy zużyć w czasie 0,5 do 1 godziny w temp. 20 stopni C.
Czas utwardzania wynosi ok. 8 godz. w temp. 18-20 stopni C.
Pełną wytrzymałość żywica uzyskuje po 7 dniach.

Żywica Epidian 53

Zastosowanie:
– do klejenia na zimno metali, szkła, ceramiki i drewna
– do zalewania złączy elektrycznych
– z wypełniaczami do odlewania modeli
– do wytwarzania laminatów z włókna szklanego

Przechowywanie:
– Epidian 53 należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. do 30 stopni C

Chronić przed nasłonecznieniem, Chronić przed dziećmi.

Składniki: Żywica epoksydowa o średniej masie cząsteczkowej<700, styren
R36/38   Działa drażniąco na oczy i skórę     
R43        Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
R51/53   Działa toksycznie na organizmy wodne;może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku
wodnym
S2          Chronić przed dziećmi
S28        Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem
S37/39   Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
S46        W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę
S61        Unikać zrzutów do środowiska.

Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. .

Dodatkowe informacje

Waga 0.300 kg
Jednostka

ID